C kategorija - Renault

A kategorija - Kawasaki 650

B kategorija - Mercedes

B kategorija - Fiat